E-patrull – tark mees turvatöötaja taskus

0
Julia Garanža

Julia Garanža, G4S Eesti kommunikatsioonijuht

Selle aasta alguses said G4Si patrullekipaažid kasutusse ilmastiku- ja löögikindlad e-patrulli seadmed, mis viivad koostöö juhtimiskeskuse ja patrullekipaažide vahel uuele, digiajastule kohasele tasemele. Teiseks e-patrulli nime kandva lahenduse plussiks on info edastuse täpsus ning selle kohene kättesaadavus kliendi jaoks.

E-patrull juhendab ekipaaži kohale

E-patrulli lahendus võimaldab edastada häireinfot ekipaažidele, tagades info terviklikkuse ning GPS koordinaatide põhise navigeerimise. Häire teenindusprotsess toimub käsiterminalis ning allkirjastatud elektrooniline häireakt jõuab G4Si infosüsteemidesse, sealhulgas e-teenindusse, kus ta on koheselt nähtav kliendile, automaatselt.

G4S Eesti päevnik Tarvo Räni e-patrulli kasutamas

G4S Eesti päevnik Tarvo Räni e-patrulli kasutamas. Foto: G4S

Projekti käivitanud äriarendusosakonna juhataja Andrus Jauki sõnul aitab e-patrulli kasutuselevõtt ära hoida inimfaktorist tingitud kommunikatsioonitõrked: „Kui patrullekipaaži turvatöötaja on käsiterminali abil kinnitanud häire vastuvõtmise, avab e-patrull talle lähima teekonna häiret andva objektini. Varasem juhtimiskeskuse poolne objektini juhendamine ning selle iseärasuste selgitamine jääb ära, sest seade annab patrullile kogu vajaliku info kätte.“

Juhtimiskeskuse juhataja kt Reiko Tääker lisab, et pikemas perspektiivis vähendab e-patrull häirejuhtimisoperaatorite töökoormust. „Piltlikult öeldes, võrreldes varasemaga muutub juhtimiskeskuse töökeskkond märksa vaiksemaks, sest telefonikõnede arv väheneb ligi kaks korda. Sellega saab juhtimiskeskus rohkem võimalusi põhjalikumaks suhtlemiseks kliendiga,“ leiab Reiko Tääker.

Valvedivisjoni direktor Villu Õuna sõnul eelnes e-patrulli käivitamisele põhjalik arutelu tema juhitavas üksuses. „Kaalusime võimalikke miinuseid ja plusse ning tõdesime, et viimaseid on tugevalt rohkem. Esiteks, süsteem sisaldab endas navigeerimisvõimaluse, aitab aja- ja sidekulusid kokku hoida, teiseks langeb sellega ära väljasõidu aktide puudulik täitmine, nende teekond kliendihaldurini saab olema lühike ja takistusteta. Kaob ära patrullide risti saatmine. Kolmandaks, saame paremini kontrollida meie inimeste töö kvaliteeti, sest kõikidest tegevustest jääb märk maha. Veel on tähtis see, et seadmed on varustatud paanikanupuga, mis positsioneerib abi vajavat ekipaaži,“ lisab Villu Õun.

Aruandlus muutub kiiremaks ja täpsemaks

Lahenduse seadistus võimaldab patrullil teha ning saata pilte otse sündmuskohalt, mis annavad kliendile kohese ja täpsema ülevaate objektil toimuvast. Lisarakendus võimaldab teha pilte rohkem, et vajadusel saaks juhtimiskeskus siduda need häireraportiga. Käsiterminali abil saab klient koheselt ka allkirjastada häireraportit.

Kui võtta arvesse, et keskmiselt nõuab patrulli sündmuskohale sõitmist ning häire asjaolude kontrollimist ligi 17 000 häiret kuus, annab häire teenindamisega kaasneva kommunikatsiooni e-patrulli suunamine märkimisväärse aja kokkuhoiu.

„Kõik andmed fikseeritakse automaatselt: häire alguse aeg, selle edastamine patrullile, patrulli kinnitus, ekipaaži kohale jõudmine, olukord objektil ning ekipaaži edaspidised tegevused. Kõik on üheselt arusaadav ning kättesaadav kõigile seotud osapooltele,“ räägib Andrus Jauk. Ühe lisaboonusena märgib ta ka ettevõtte jaoks oluliselt lihtsamaks muutuvat algandmetel põhinevat tegevuste analüüsi. Andrus lisab, et enamik tegevusi on patrulli jaoks seadme abil lihtsasti „linnutatavad“, asendades varasemad telefonikõned ja paberdokumendid.

E-patrull on seadistatud talletama sisestatud infot ka siis, kui andmeside kvaliteet peaks ajutiselt kõikuma. „Kehva levi tingimustes jääb info seadme mällu ning läheb teele koheselt peale uuesti võrgu leidmist. Vajadusel saab infot alati dubleerida telefoni- või raadioside abil,“ selgitab Andrus Jauk.

E-patrulli „köögipoolest“

E-patrull

Käsiterminalil põhinev e-patrull muudab info vahetamise operatiivsemaks. Foto: G4S

Nagu iga suurem tehnoloogiline investeering, nõudis ka 240 000 eurot maksnud e-patrulli käivitamine mitme G4S üksuse koostööd ja kaasamõtlemist. Arenduse algfaasis oli suureks abiks välismaa kolleegide kogemus. Nimelt on Eesti e-patrulli aluseks võetud Taani ja Soome G4Si kolleegide lahendus. „Arendusprojekt käivitati 2014. aasta kevadel koostöös Rootsi juhtiva mobiilirakenduste arendusettevõttega PocketMobile.

Jaanuarist alates on e-patrull G4S Eestis kasutusel ning kogemus häirete teenindamisega selle abil ka käes. Ühena esimestest teenindas jaanuaris reaalset häiret e-patrulli abil Põhja piirkonna patrullekipaaži turvatöötaja Kristen Sarapuu. Tegu oli paanikahäirega, mis tuli seoses avaliku vargusega ühest Tallinna alkoholipoest. Kõik toimis.

IT osakonna projektijuhi Toomas Altvee sõnul lõi e-patrulli kasutusele võtmine täiesti uue olukorra ärikriitiliste süsteemide töö korralduses. Kui seni töötas Safecon „ühesuunaliselt“, võttes vastu signaale objektidelt, siis  e-patrullis muutus ta töö „kahesuunaliseks“ – lisaks signaalide vastuvõtmisele, väljastab Safecon ka infot, saates seda e-patrulli süsteemi. „See seab uued ja kõrgendatud väljakutsed Safeconi süsteemi haldamisele ja selle töö tagamisele“, selgitab IT projektijuht.

E-patrull:

  • sisaldab navigeerimisvõimalust,
  • aitab aja- ja sidekulusid kokku hoida,
  • tagab väljasõiduaktide nõuetekohase täitmise,
  • aktid jõuavad kiirelt kliendihaldurini,
  • aitab ära hoida patrullide ristisaatmise,
  • võimaldab kontrollida töö kvaliteeti,
  • on varustatud paanikanupuga, mis positsioneerib abi vajava ekipaaži.

 

Jaga

Kommenteeri