Esimene töökogemus töömalevast

0

Sobivat ametit ja meeldivat tööd aitab leida lisaks õpitule kogemus, kuid kust seda kogemust noorena hankida? Eks tuleb silmad lahti hoida, olla avatud uuele ja iga kogemus enda kasuks tööle panna. G4S Eesti pakub juba mitmendat suve noortele võimalust saada esimene töökogemus ning omandada ka esimene amet “Julged hoolida?” töömalevas.

"Julged hoolida?" töösuvi 2016

G4S “Julged hoolida?” töömalevlased Pirital väljaõppel. Foto: Reimo Raja/G4S Eesti

Sel suvel pidid noored malevasse pääsemiseks täitma põhjaliku ankeedi, mis sisuliselt täitis CV rolli: lühidalt tuli rääkida endast, hobidest ja saavutustest ning kirjeldada ka kindlaid oskusi, mis suviseks tööks vajalikud. Kuna ees oli ootamas terve kuu tööd rannavalvuri abina, siis üheks kriteeriumiks malevasse pääsemiseks oli hea ujumisoskus. Samuti on rannas tähtis väljendus- ja keeleoskus. Enne tööle asumist läbisid malevasse pääsenud paarkümmend valdavalt 14- kuni 16-aastast noort põhjaliku väljaõppe.

Alustuseks rääkis noortele malevlastele tööõigusest ja töökogemuse enda kasuks töölepanemisest Töötukassa karjääriinfo spetsialist Irina Tšigir. Seejärel tutvustati malevlastele G4S Eesti tegevust ning räägiti maleva töökorraldusest. Teisel päeval sai kõik noored “visatud” vette ja lihvitud-testitud nende ujumisoskust. Rõõm oli tõdeda, et keegi polnud ankeedis luisanud ning kõik malevasse pääsenud lapsed said vees igati hästi hakkama. Ujumispäeva lõpetuseks tutvustas treener Pavel Anufrijev noortele ka mõningaid põhilisi päästevõtteid. Noortel malevatööd tehes neid kasutada siiski ei tule, kuid kindlasti kuluvad need teadmised ja oskused marjaks.

G4S "Julged hoolida?" töömalevlased ujulas

G4S “Julged hoolida?” töömalevlased testimas ujumisoskust treeneri Pavel Anufrijevi käe all. Foto: Esme Kassak/G4S Eesti

Kunagi ka ise rannavalvurina töötanud treener toonitas päeva lõpuks, et päästma minnes tuleb olla endas väga kindel, sest ka ennast ei tohi ohtu seada. Uppumisohus inimene võib väga tugevalt päästjast haarata ja teda endaga kaasa tirida, kuid seda ohtu saab ära hoida õigete päästmisvõtetega. Kolmandal päeval said noored väljaõppe konkreetses rannas tegutsemiseks. G4S “Julged hoolida?” 20 töömalevlast on juulikuus vahetustega graafiku alusel kahekaupa abiks Pirita ja Stroomi rannas. Malevanoori juhendab kogu maleva vältel staažikas rannavalvur ja kunagine malevlane Iiris Embrich.

Maleva stardiks said malevlased enne randa minekut töökogemuse ürituste turvamisega. Nimelt oli G4S Eesti sel suvel turvapartneriks Eestimaa Võimlemispeol. Koostöös korraldajatega sai malevlastele antud seal võimalus mitmeid töid teha. Tund enne etendust jagasid noored kahes väravas väikestele külalistele randmepaelu, kuhu sai kirjutada vanema numbri. “See on üks äraütlemata vajalik teenus,” kiitis üks üritusele tulnud vanaema, kes niisamuti oma lapselapsele lasi vastava käepaela panna. Ja kui randmepaela ka ei soovitud, siis andsid külalised endale hästi aru, et tegemist on rahvarohke kohaga ning lastel tuleb silma peal hoida. Julgemad noored abistasid korraldajaid kavade müügiga ning said sellega suurepäraselt hakkama. Etenduse ajal hoidsid noored silma peal, et publiku sektorite vahekäigud oleksid esinejate edasi-tagasi liikumiseks vabad.

G4S "Julged hoolida?" töömalevlased abiks võimlemispeol

Sandra paneb väikesele üritusele tulnule käele vanema numbriga käepaela. Foto: Esme Kassak/G4S Eesti

Noored õppisid selle esimese proovilepanekuga, kui tähtis on omavaheline koostöö, ning nägid, kui kiiresti ürituse ajal kõik käib. Nad nägid uue pilguga, mis toimub üritusel sel ajal, kui teised alles istekohti otsivad või etendust naudivad. Töökogemuse omandamise mõttes oli see ääretult tänuväärne võimalus, sest erinevaid töid ühe ürituse kordaminekuks on palju. Need noored, kes tahtsid end millegi enamaga proovile panna, seda ka said ja loodetavasti oskavad toreda kogemuse ka CV-s ühe reana tulevikus sõnastada.

Kuni juuli lõpuni võib G4Si noori malevlasi näha abiks Pirita ja Stroomi rannas. Noored käivad abiks rannas patrullimas, aitavad hoida heakorda ning abistavad rannavalvureid erinevates ülesannetes. Näiteks Stroomi rannas olid Eerik ja Patrick sedavõrd agarad, et viisid kokku ka ühe lapse uuesti oma vanematega, kes olid lapse silmist kaotanud. Mõnel päeval saavad malevlased koos rannavalvuriga ka mootorpaati kaasa, et hoida silma peal meres toimuval. G4Si malevasse ongi noored peaasjalikult töö pärast rannas soovinud tulla, kuid enamus neist on valmis end proovile panema ka teisi töid tehes.

Mida aga noored enda kohta kirjutasid ja mida malevalt ootavad?

Eerik (14) peab end julgeks ja sõbralikuks ning leiab, et juurde on veel õppida palju uusi kasulikke oskusi. “Töömalevas ja just rannavalves soovin olla sellepärast, et tahan enda aega kulutada mõistlikult, aga samas kusagil põllul ei taha ka rohida. Rannavalve tundub hea mõte esimeseks tööks. Vesi mulle ju meeldib, ujuda ka. Kindlasti saaks uusi tuttavaid. See oleks mulle ka esimene töökogemus.”

Karoli (14) peab end enesekindlaks, ausaks ja abivalmiks tüdrukuks, kuid arendada soovib järjepidevust ning inimelude päästmist sooviks ka õppida. “Suvel soovin töötada, sest siis on aeg sisustatud ning rannavalve töö on võimalus end proovile panna ja ennast arendada.”

Markus (15) peab end heaks suhtlejaks ja kohusetundlikuks inimeseks. Ta tegeleb igapäevaselt purjetamisega ja tunneb tänu sellele end vees väga kindlalt ning teab ka veega seonduvaid ohte. “Rannavalves töötada soovin just sellepärast, et olen merega tihedalt seotud: mulle meeldib ujuda, on võimalus aidata inimesi ja olla kasulik. Kindlasti sooviksin omandada teadmisi ja oskusi, et tulevikus olla professionaalne vetelpäästja.”

Sofja (14)  töötas ka eelmisel aastal töömalevas ning on rannavalvurite tööd pealt näinud rannavalve meedikust ema pealt. “Unistasin, et kui ma saan 14-aastaseks, ma kindlasti tulen ka. See töö annab palju: esiteks, see on huvitav, pakub suhtlemisvõimalusi, praktikas rakendada psühholoogiakursusel saadud teadmisi, rakendada esmaabi oskust, kuidas aidata kannatanu paati, kuidas sõita kaatriga.”

Vaata ka klippi töömalevlastest ETV uudistesaates AK!

Jaga

Kommenteeri