Karjäärivalik – kuidas valida isiksuseomadustele sobiv amet?

0
Teele Traumann_raamiga

Teele Traumann, Rajaleidja arenduskeskuse karjääriinfo peaspetsialist

Leidmaks „enda kohta päikese all“, tuleb alatasa teha valikuid, õppida ning hoida end kursis tööturul toimuvaga. Töömaastikuga peavad sina peal olema kõik – nii alles alustavad noored kui ka kogenud professionaalid, kes on vahepeal töölt eemale jäänud või soovivad valdkonda vahetada.

Oma teekonda peaksime planeerima kõik, kuid kuidas, see jääb juba igaühe enda valida. Üks peab nõu kogenenumate töökaaslaste ja tuttavatega, teine pöördub karjäärispetsialisti poole. Valikuid on hulga rohkem, kui siin loetleda jõuab.

karjaarivalik

Leidmaks „enda kohta päikese all“, tuleb alatasa teha valikuid. Foto: internet

Olgu rada milline tahes, asja mõte on leida haridus- ja töötamisvõimalused, mis haakuvad sinu võimete, soovide ja isiksuseomadustega.

Sageli leiab elust enesest eredaid näiteid selle kohta, kuidas ühe või teise elukutse esindajad kipuvad olema sarnaste isiksuseomadustega, näiteks sekretärid on sotsiaalsed, raamatupidajad täpsed jne. Isiksuseomadused ei ole siiski ainsad, millega tulevikuvalikuid tehes arvestada.

Karjääri planeerimisel võiks eristada kolme sammu:

1. Õpi tundma ennast. Enesetundmine aitab langetada otsuseid, mis toovad kaasa rahulolu. Analüüsi enda temperamenti, võimeid, iseloomu, väärtusi, hoiakuid ja isiksuseomadusi. Isiksuseomaduste tundmine ja nendega arvestamine aitab mõista, milline inimene sa oled, mis sulle sobib ja mis mitte. See arusaamine aitab teha läbimõeldud valikuid.

Kui vajad enda kirjeldamisel abi, võid lugeda allolevaid isiksuseomadusi ja nende hulgast valida need, mis sinu puhul kehtivad:
aktiivne, rahulik, abivalmis, kannatlik, aus, töökas, viisakas, põhjalik, tagasihoidlik, vaikne, enesekindel, laisk, tundlik, järjekindel, seltskondlik, rõõmsameelne, jutukas, sõbralik, uudishimulik, hajameelne, tähelepanelik, iseseisev, otsustusvõimeline, püsiv, julge, täpne, visa, järeleandlik, kangekaelne, suhtlemisjulge, avameelne, pealiskaudne, hooletu, tundeid valitsev, emotsionaalne, usaldav, kahtlustav, auahne, kättemaksuhimuline, sõltumatu.

Isiksuseomadusi analüüsides ei saa järeldada, et üks neist on halb ja teine hea. Ametikohad on erinevad ja keegi ei peaks eneseanalüüsi tulemusena keskenduma oma nõrkuste kõrvaldamisele. Vastupidi, keskenduda tuleks kogemustele, oskustele, teadmistele ja isiksuseomadustele, mis on aidanud sul varasemalt tööülesannetega edukalt hakkama saada. Infot, milliseid isiksuseomadusi ühel või teisel ametikohal tarvis läheb, leiad sa Rajaleidja portaali ametite andmebaasist, kus on kirjeldatud ligi 150 ameti vajalikud oskused, teadmised ja isikuomadused.

g4s_too2. Õpi tundma õppimisvõimalusi ja töömaailma. Mida rohkem on sul asja- ja ajakohast infot ümbritseva maailma kohta, seda rikkalikum on valik otsuste tegemisel.

3. Planeeri ja otsusta. Planeerides seob inimene oma isiksuseomadused ja keskkonna võimalused tervikuks ning võtab vastu otsuse, mille põhjal tegutsema asuda. Otsuste langetamisele järgneb tegutsemine ja analüüsimine. Vajadusel tuleb otsust korrigeerida ja tegutseda vastavalt sellele.

Leia enda motivatsioon
Isikuomaduste analüüsimine ja nende sobitamine elukutsetega üksi ei pruugi tagada, et järgmine tööintervjuu lõpeb uue ametikoha saamisega. Tuleb mõelda ka enda motivatsioonile: miks ma seda tööd tahan? Sobivate isiksuseomadustega kandidaate on sageli mitmeid, seetõttu tasub iga töökoha puhul endale selgeks teha, millist inimest just see konkreetne ametikoht või asutus vajab ning milliseid oskusi, kogemusi on mul pakkuda.

Kui vajad „kõrvalpilku“
Enda analüüsimisel võid selguse saamiseks pöörduda mõne värske pilguga inimese poole. Selleks võib olla usaldusväärne sõber, töökaaslane või karjäärispetsialist, kelle töö seisneb inimeste karjäärivõimaluste märkamises ja nende toetamises valikute tegemisel. Ajal, mil internetist leiab infot kõige kohta, võib tekkida küsimus, et miks karjäärispetsialisti poole üldse pöörduda. Spetsialist aitab inimesel mõista oma rolli, vastutust ja seda, kui valmis on inimene muutusi läbi viima. Ühtlasi aitab ta leida sobivat ja usaldusväärset infot, luua seoseid ja leida sobivad karjääritee.

Edukate karjäärivalikute aluseks on usk iseendasse. Kui see usk kipub teinekord kaduma, siis on hea meenutada kõiki oma kogetud õnnestumisi.

Hea teada! Septembris alustasid kõigis Eesti maakondades tööd Rajaleidja keskused. Uutesse keskustesse on oodatud kõik kuni 26-aastased lapsed ja noored, kes vajavad karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Nõustamine on abivajajatele tasuta. Keskuste asukohad ja kontaktid leiad Rajaleidja portaalist.

Jaga

Kommenteeri