Keskkonnasäästlikkuse viis põhimõtet

0

Annika Remmel
Keskkonnaamet

ID-10038270Liiga palju jäätmeid – väldi ja vähenda jäätmeteket! See on jäätmekäitluse kõige eelistatum tegevusviis. Tuleb leida võimalused, kuidas toimida nii, et jäätmeid üldse ei tekiks või tekiks neid võimalikult väikeses koguses. Oluline on teadvustada, et jäätmete sortimine ei ole üks jäätmetekke vähendamise viise, vaid juba tagajärgede leevendamine.

Tooda säästlikult!Tootmisettevõtjad saavad anda oma panuse tootmisel kasutatavate materjalide koguste vähendamisega, ohtlike ainete asendamisega ja tootes tooteid, mille kasutusiga on pikk.

Tarbi säästlikult! Tarbijat mõtlema suunavad näpunäited: miks, mida ja kui palju tal tegelikult on vaja osta. Tarbija harjumuste muutmine, nagu näiteks kraanivee kasutamine pudelivee asemel; uute toodete ostmise asemel neid renditakse, laenatakse, lastakse parandada jms.

Eelista kauakestvaid tooteid! Tarbijat tuleb suunata sagedaste ebakvaliteetsete ja emotsiooniostude asemel valima kvaliteetseid ja klassikalisi tooteid, mis on küll moevooludest sõltumatud, kuid samas pikemalt töökindlad.

Vaata, mida ja kuhu ära viskad – ära raiska! Tarbija teadlikkust tõstvad soovitused säästlikumale eluviisile: viimase müügikuupäevaga kaup ei pruugi veel kuuluda äraviskamisele; kasuta toode lõpuni; kõiki jäätmeid ei visata ühte prügikasti jne.

 

Jaga

Kommenteeri