Keskkonnasõbralikud ettevõtted ritta

0

Liisi Liivlaid_raamigaLiisi Liivlaid
Keskkonnaministeerium
Keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist

Keskkonnaministeerium korraldab igal aastal konkurssi, mille eesmärk on tunnustada ja tuua esile Eesti tublimad ja keskkonnasõbralikumad ettevõtted. Konkurssi „Aasta keskkonnasõbralik ettevõte“ on korraldatud juba alates 2001. aastast (varasemad eelkäijad olid konkursid „Keskkonnasõbralik ettevõte TIPP“ ja „Keskkonnategija“). Konkursi olulisemad märksõnad on läbi aastate olnud innovaatilisus, ressursitõhusus, edukas keskkonnajuhtimine, pühendumus ning keskkonnaalane, sotsiaalne ja majanduslik kasu.

ettevotted

Läbi aastate on konkursil osalenud mitmeid edukaid ja keskkonnateadlikke ettevõtteid, mis on edu saavutanud nii meil kui mujal. Eestis edukalt konkursil osalenud ettevõtetel on võimalus järgmise etapina osaleda iga kahe aasta tagant toimuval Euroopa keskkonnasõbralike ettevõtete konkursil (European Business Awards for the Environment). Heaks näiteks Eesti konkursil osalenud ettevõtete seast on keskkonnasäästlikku trükiteenust pakkuv Ecoprint, kes pälvis konkursil esikoha kolmel järjestikusel aastal (2007., 2008. ja 2009. aastal). Konkursi võitmine andis neile võimaluse osaleda ka Euroopa keskkonnaauhindade jagamisel, kus nad jõudsid 2008. aastal kolme parema hulka tänu tõhusale keskkonna- ja kvaliteedijuhtimisele. Lisaks keskkonnasõbralikkusele lähtub AS Ecoprint ka vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest.

keskkond2013. aastal muudeti pisut kogu Eesti konkursi ülesehitust ja korraldust. Näiteks koostöös KIK-iga antakse alates 2013. aastast välja konkursi üldvõitja tiitel, millega kaasneb võimalus KIKi toel kuni 35 000 euro ulatuses suurendada oma ettevõtte keskkonnatulemuslikkust. 2013. aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte üldvõitja tiitli pälvis OÜ Werrowool, kelle puhul on olulisemaks märksõnaks terviklik keskkonnateadlik tootmine ja ettevõtte juhtimine. OÜ Werrowool toodab Eesti kohalikest paberijäätmetest keskkonnasõbralikku soojustusmaterjali tselluvilla.

Käesoleval aasta sügisel toimub taaskord nii Eesti kui ka Euroopa keskkonnasõbralike ettevõtete auhindade jagamine. Eesti konkurss lükatakse taaskord käima hilissügisel ning selle kohta saab infot Keskkonnaministeeriumi kodulehelt (konkursi koduleht on hetkel uuendamisel, kuid hiljemalt novembriks on see taas avatud). Sel aastal toimuval Euroopa konkursil on Eestist esindatud kokku 8 ettevõtet kolmes kategoorias (keskkonnajuhtimine, toode või teenus ning protsess). Euroopa konkursi tulemused selguvad novembris ning meie ettevõtetest tasub pöialt hoida järgnevatele tublidele tegijatele:

  • OÜ Werrowool – vanapaberist tselluvilla tootja
  • AS Kroonpress – väikese CO2 jäljega trükiteenus ja märgistus
  • OÜ AusDesign – tekstiilijäätmetest uute rõivaste loomine
  • AS Sisesutusekspert – innovaatiline kaupluste küttelahendus, mis kasutab kaupluste külmakehade soojust
  • OÜ Saidafarm – mahetootja ja innovaatiline vee taaskasutussüsteem
  • AS Green Marine – tõhus merereostuse ja laevade reovee puhastussüsteem
  • AS Toom Tekstiil – tekstiilijäätmetest uue materjali tootmine

Vaba tahte leping Keskkonnaministeeriumiga
Esimene Vaba tahte leping sõlmiti Keskkonnaministeeriumi ja OÜ Eesti Pandipakend vahel juba 2005. aastal. Vaba tahte lepingu sõlmimise eesmärk oli suurendada osapoolte vahelist koostööd ning näidata välja head tahet tegutseda seaduse üleselt ning anda omapoolne panus keskkonna heaolu suurendamisse. Tänaseks on Keskkonnaministeerium vaba tahte lepingu sõlminud kokku 12 organisatsiooniga, kellest suurema osa moodustavad erialaliidud. Sõlmitud vaba tahte leping näitab üles organisatsioonide head tahet teha keskkonna jaoks midagi enamat, kui pelgalt seadustes nõutud. Keskkonnaministeerium omalt poolt informeerib organisatsioone igal aastal planeeritavatest õigusloome kavatsustest ning kaasab lepingu partnereid soovi korral ka õigusloome protsessi. Täpsema ülevaate sõlmitud lepingutest ja vaba tahte lepingu põhimõtetest saab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Jaga

Kommenteeri