Kui tuleohutu on sinu kodukant?

0
Janek Innos

Janek Innos, Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert

Sel sügisel aitab Päästeamet kõikidel ise oma kodu tuleohutuses veenduda. Teavituskampaania „Kontrolli oma kodu tuleohutust“ kutsub üles kontrollima oma elupinna tuleohutust läbi interaktiivse testi.

Kõige suurem osa tulekahjudest saab jätkuvalt alguse hooletusest, seega ei ole tegelikkuses selliste ohtude kõrvaldamine raketiteadus. Küll on aga jätkuvaks probleemiks pikema aja jooksul juurdunud ebaturvalised käitumisharjumused. Nende väljajuurimine vajab nii aega, innovatsiooni kui täiendavaid motivaatoreid.

Erinevate uuringute põhjal on inimesed õnnetuste ärahoidmiseks välja toonud vajaduse praktiliste näpunäidete järele. Seda kõike silmas pidades sai loodud uus interaktiivne testkeskkond internetiaadressil www.kodutuleohutuks.ee. See test toob välja Eesti kodude peamised kitsaskohad, pakkudes neile praktilisi lahendusi.

Kodu tuleohutuks!

„Kontrolli oma kodu tuleohutust“ teavituskampaania. Pilt: www.kodutuleohutuks.ee

Paljud varasematest Päästeameti meediakampaaniatest tuttavad teemad, näiteks suitsuanduri paigaldus ja hooldamine, saavad testi täitmise käigus üle korratud. Samas peatutakse esmakordselt uutel elementidel, nagu vinguanduril või kutselise korstnapühkija tööd tõendaval aktil. Kõik need kokku peaksid nii eesti- kui venekeelses elanikkonnas looma uusi seoseid koduse tuleohutuse tervikpildi kujundamisel.

Päästenõustaja Jaanika Palm

Päästenõustaja Jaanika Palm. Foto: Päästeamet

Uudse lahendusena oleme toonud veebi ka päästenõustaja, kes aitab nii testiga kui ka päästevaldkonnaga seotud küsimustele kiirelt lahendusi leida. Päästenõustaja Jaanikaga saate tutvuda nii www.kodutuleohutuks.ee kui ka saada sõbraks Facebookis.

Igaüks saab aidata Eestit tuleohutumaks muuta
Näitamaks, kui tuleohutu meie väike Eesti on, saab iga testitäitja anda oma tulemusega panuse tuleohu kaardi loomisele. Hooli endast ja oma lähedastest ning hoolitse selle eest, et sinu kodukant oleks tuleohutu. Kaart avaneb kõikidele testi lõpus.

Aidakem oma kodu kontrollida ka neil, kel endal ei ole arvutit või ei tunne seda kübermaailma veel nii hästi. Kuna testkeskkond töötab ka kõikide nutiseadmetega, siis on imelihtne aidata näiteks vanavanemaid külastades kontrollida üle ka nende kodu tuleohutus. Eakatele, kelle elupiirkondades on enim tulekahjusid olnud, saadetakse paberkandjal test ka otsepostiga koju.

Jaga

Kommenteeri