See neiu oli vist kodust jalga lasknud …

0
Üksi uitav tütarlaps

Kuidas reageerid, kui märkad alaealist öisel ajal üksi uitamas? Foto: spannerx23.deviantart.com

G4Si turvatöötajad on aasta alguses kokku puutunud kahe juhtumiga, kus alaealine tütarlaps oli hulkumas või  põgenenud. Ühe juhtumi puhul oli 13-aastane tütarlaps tukkuma jäänud teenindusjaama kohvikunurgas täisealise meesterahva seltsis, teisel juhul oli üks alaealine neiu jooksus haiglast. Kes aga veel võiksid märgata lapsi ja noori ning kellele neist lastest teada anda?

Kõik saavad aidata

Abivajavaid lapsi võivad kõik tähele panna ja vähimagi kahtluse ja kõhkluse korral tuleb neist teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lasteabi lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärk on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teada anda abivajavast lapsest, tagada saadud  info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda  lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.

1. jaanuaril 2016 jõustunud uue lastekaitseseaduse olulisim mõte on,  et iga  Eestis elav  laps saaks talle vajalikku abi siis, kui ta seda vajab, ja seda temale kõige sobivamal viisil. “Meie ühine vastutus – ühiskond, kogukonnad, iga üksik inimene – on märgata abi vajavat last ja  perekonda, sest  igaüks  meist on laste kaitsja,” märkis Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Juta Saarevet ajakirjas Märka last.

Ükski küsimus ei ole liiga rumal

“Ükski  küsimus pole  liiga rumal või tühine, et mitte  lasteabitelefoni poole pöörduda,”  julgustab projektijuht Mari-Liis Mänd ajakirjas Märka last. Lasteabitelefon 116 111 on  nõuandetelefon, kuhu võib helistada  igaüks, kes soovib saada nõuannet lastega seotud teemadel või teatada abivajavast lapsest.

Lasteabitelefoni eesmärgiks on aidata, kuulata, jagada nõuannet ja informatsiooni, vajadusel suunata küsija abisaamiseks edasi. Numbrile on oodatud helistama  nii lapsed ise kui ka täiskasvanud teemadel, mis on seotud lastega ja lapsi puudutavates küsimustes. Sekkumine  ei ole kaebamine, helistamisega saab aidata.

Hea teada! Eestis käivitati lasteabitelefoni teenus 01.01.2009 Sotsiaalministeeriumi rahastamisel. Alates 01.01.2016 kehtib Eestis uus Lastekaitseseadus, mille § 27 lg 1 kohaselt on abivajavast lapsest on kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Sama paragrahvi lg 2 toob välja, et abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

Loe lisaks: www.lasteabi.ee ja www.facebook.com/lasteabi

Jaga

Kommenteeri