Kuidas mõjutab vahetustega töö tervist?

0
liina_saar

Liina Saar, Terviseamet, töötervishoiu büroo peaspetsialist

Kuna inimene elab teatud kindla ööpäevase rütmi järgi, mille kohaselt on ta aktiivsem siiski päeval, ei mõju vahetustega töö, mis sisaldab ka öötööd, tervisele hästi. Ööpäevane rütm tekib unisust, aktiivsust, tuju, kehatemperatuuri ja teisi aspekte kontrollivate hormoonide eritumise tõttu, mis on aga sõltuv päevavalgusest.

Öötööl tõuseb risk sattuda (töö)õnnetustesse, sest kognitiivsed võimed (nt keskendumisvõime, olukordade hindamise võime, reageerimisvõime, motiveeritus, mälu) on mõnevõrra pärsitud. Samuti on öötöö tugev riskifaktor kroonilise väsimuse väljakujunemiseks, lisaks on seda seostatud unetuse ja seedeelundkonnaprobleemidega, nagu seedehäired, kõrvetised, isupuudus ja kõhuvalu. Pikaajaliselt öistes vahetustes töötavate meditsiiniõdede ja stjuardesside põhjal teostatud uuringud on isegi seostanud öötööd rinnavähiriski tõusuga – põhjuseks arvatakse pidevat valgust, ka hämarat valgust, ning ööpäevase rütmi segiminekut.

unikontoris

Foto: imagerymajestic/FreeDigitalPhotos.net

Kindlasti on vahetustes töötamine stressiallikas, sest muudab keerulisemaks töövälise (pere)elu planeerimise ning hobidega tegelemise, samuti on inimesel kindlustunde tekkimise jaoks vaja teatavat rutiinitunnetust, mida on aga raske saavutada vahetustes töötades. Nii tõuseb ka üldine ärevusfoon, mis võib kergitada vererõhku.

Mõju tervisele sõltub vanusest
Sõltuvalt vanusest võib öötöö tervisele erinevalt mõjuda. Üks Soome teadlaste poolt läbi viidud uuring (1994) näitas, et eelnevalt mainitud terviseprobleemid kimbutavad pigem inimesi alates vanusest 53 eluaastat, sest nende kehal on raskem taastuda kui näiteks 29aastastel isikutel. Oluline on aga asjaolu, et nimetatud vahe taastumisvõimekuses tuleb esile siis, kui töötajad on öövahetustes olnud mitu ööd järjest, mitte ainult ühe.

Tähelepanekut vanuse osas kinnitab ka uneekspert Brandon Peters (2013). Laiemas plaanis on esile toodud ka vanust alates 35. eluaastast – siis on töötajatel suurem tõenäosus sattuda õnnetustesse kui noorematel kolleegidel. Rahvusvaheline entsüklopeedia ergonoomika alal nimetab kriitilise vanusena umbes 40.-50. eluaastat. Kuna tegemist on inimeseti suuresti erineva hetkega, siis pole konkreetset numbrit öelda paslik, kuid oma tervisele tasub rohkem tähelepanu pöörata alates 30ndate eluaastate teisest poolest.

Kasutatud allikad

1. Härmä, M. I, Hakola, T, Akerstedt, T, Laitinen, J. T. 1994 Age and adjustment to night work. Occupational & Environmental Medicine, 51, lk 568-573
2. Peters, B. 2013. Does Shift Work Become More Difficult as We Get Older? http://sleepdisorders.about.com/od/causesofsleepdisorder1/f/Does-Shift-Work-Become-Harder-As-We-Get-Older.htm
3. Price. M. 2011. The risks of night work. Monitor Staff, 42 (1), lk 38,  www.apa.org/monitor/2011/01/night-work.aspx
4. Canadian Centre for Occupational Health & Safety. 2010. Rotational Shiftwork, www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/shiftwrk.html
5. Occupational Health Clinics for Ontario Workers Inc. 2005. Shiftwork: Health effects and solutions, http://nupge.ca/sites/nupge.ca/files/Shiftwork.pdf
6. Härma, M., Hakola, T., Akerstedt, T., Laitinen, J.T. 1994. Age and adjustment to night work. Occupational and Environmental Medicine, 51, lk 568-573, http://oem.bmj.com/content/51/8/568
7. Institute for Work & Health, Toronto. 2013. Night and evening shifts linked to higher risk of injuries: study, http://www.iwh.on.ca/at-work/73/night-and-evening-shifts-linked-to-higher-risk-of-injuries-study

Jaga

Kommenteeri