Kuidas suhelda internetis?

0

suhtlevad_netisInternet on praktiliselt kõigile kättesaadav ja igapäevane keskkond, mis näiliselt võib olla turvaline, kuid kätkeb mitmesuguseid ohte. Selleks, et neid ohte vältida, saab inimene ise väga palju ära teha, alates turvalisest salasõnast ja lõpetades igapäevase käitumisega netis. Ehk et millist infot inimene ise enda kohta välja jagab, kuidas ja kellega suhtleb ning milliseid lehti külastab.

Targalt internetis konverentsil “Nutikalt netis – kaitse ennast ja oma sõpra” juhtis noortepsühholoog Mihkel Velström tähelepanu sellele, mille poolest erineb internetis suhtlemine silmast silma suhtlusest. Ta märkis, et internetis on väga lihtne emotsionaalne olla, kuid pärast tuleb emotsiooni ajel tehtud liigutuste eest ka vastutada. Just Mihkli ettekande põhjal jagame pisut nõu, mida netisuhtluses arvesse võiks võtta.

Mõtle enne, kui ütled
Kuna internetis ei pea suhtlus tingimata reaalajas toimuma ega pea koheselt reageerima, siis võib endale vastamiseks ja oma arvamuse väljaütlemiseks julgelt aega anda. Kui silmast silma vestluse puhul võib sobiv moment kiirelt mööda minna, siis netis ei pea tingimata esimese emotsiooni pealt kirjutama. Nii, nagu tegelikult ei pea igale telefonikõnele kohe vastama, ei pea ka internetis kohe tegutsema, vaid võib rahulikult järele mõelda, mis ja miks sinu jaoks tegelikult tähtis on.  Mida paremini läbi mõelda, mis eesmärgil, kellega ja kuidas sa internetis suhtled, seda paremini suhtlus laabub.

Privaatne lehitsemine

Privaatne lehitsemine Mozillas. Foto: Mozilla.org

Kõik on salvestatav
Mida paremini mõtled öeldu või postituse läbi, seda teadlikumalt kujuneb ka sinust maha jäetav jälg internetis. Kustutamine pole internetis nii ühene, ikka võib kuhugi varasemalt lisatu alles jääda ning mõni aasta hiljem ei pruugi see jälg sulle sugugi meeldida. Mõistes, et emotsioon jätab ekraanile jälje, tasub internetis suheldes olla võimalikult tasakaalukas ja mõelda kainelt. Nii pole piinlik hiljem enda kohta infot leides ega ka kellegi ees aru andes. Seda, kuidas sa maailmale paistad, saad katsetada iseennast guugeldades, kasutades privaatset lehitsemist.

Ei näe teist inimest
Kui silmast silma suheldes saab teise inimese reaktsiooni lugeda välja ka kehakeelest, ilmetest ja liigutustest, siis internetis sellist lisainfot ei saa. Seega tuleb väga hoolikalt mõelda keelekasutusele ja sõnastusele. Teine ei pruugi seda lugeda nii, nagu kirjutasid. Tasub vältida absoluutsete sõnadega üldistamist (alati, mitte kunagi) ning hinnangute andmist, ebavajalik emotsioon tuleb püüda välja jätta. Ka tasub ettevaatlik olla naljadega, sest kunagi ei tea, mis meeleolus on teine inimene ekraani  taga ning  kuidas on tal lood huumorimeelega.

Ei saa peegeldust sõnade mõjust
Kuna ei saa peegeldust sõnade mõjust, siis on soovitatav üheselt arusaamise nimel mõnesid asju internetis suheldes üle küsida. Netis saab kasutada samu aktiivse kuulamise võtteid, mida ka silmast silma, andes tagasisidet, võttes teemasid kokku ja täpsustades.

Internet ei ole nii  anonüümne, kui paistab
Kõigele lisaks ei tasu kindlasti arvata, et internetis saab anonüümseks jääda. Isegi kui mingeid rumalusi võetakse ette terve kambaga, kus vastutus tundub olevat hajutatud, siis tagajärjed võivad olla vägagi isiklikud. Igal teol on tagajärg.

Jaga

Kommenteeri