Miks ja kuidas alustada naabrivalvega?

0

Jüri Siim
MTÜ Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht

2000. aastal asutati kodanikualgatuse korras ühing, mille eesmärgiks seati tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Käesolevaks ajaks on Eesti Naabrivalvega liitunud üle 500 sektori, hea on koostöö kohalike omavalitsuste ja politseiga.

Ühtsuses peitub jõud
Naabrivalve liikumine soodustab omavahelist suhtlemist ja korra hoidmist piirkonnas. Ühiselt tegutsedes võib paljugi ära teha. Kui linna- või vallakodanik leiab vajakajäämisi teda ümbritsevas ja ta ei suuda üksinda neid probleeme lahendada, siis on tihti abi Naabrivalvest. Võib tuua näite väikelinnast, kus inimeste rahu häirisid öösel müristavad mootorrattad ja rollerid. Ühe inimese keelamist ei pandud millekski. Kui aga seal piirkonnas moodustati Naabrivalve ja tänu selle sektori taotlustele paigaldati tänavale nn „lamavad politseinikud“, oli probleem lahendatud.

Naabrivalve liikumine soodustab ka naabritevahelist suhtlemist ja korra hoidmist sektori enda sees. Naabrivalve liikmete arvamusel on juba naabrivalve infotahvlite paigaldamisest suur kasu kurikaelte ohjeldamisel.

Maakohtades muutub populaarsemaks n-ö „ rahva omakaitse“, kus moodustatakse kogukonna-sisene valve ka öisel ajal. Käiakse koos patrullimas oma elukoha piirkonnas. Naabrivalve tegevusest on mõnel pool välja kujunenud ka n-ö klubiline tegevus mitmete huvialadega. Tallinnas Lasnamäel on muutunud traditsiooniks korraldada oma sektori piires kord aastas koristuspäev.

Ühise tegutsemise ja koostöövorme on mitmeid. Naabrivalve on korraldanud maakondades ja valdades infopäevi, kus osalejatega vestlevad ja annavad soovitusi politsei, päästeameti, kohaliku valla ja naabrivalve esindajad. Populaarseks on saanud maakondades korraldatavad Ohutuspäevad, kus on kohal ka Naabrivalve esindajad. 

Eesti Naabrivalvel on sõlmitud lepingud mitmete elukeskkonna turvalisust suurendavate firmadega (turva-, luku-, uste-, akna-, kindlustusfirmadega jne), luues oma liikmeskonnale soodsamaid võimalusi turvalisusteenuste saamiseks.

Eesti Naabrivalve häirenupu teenus
Eesti Naabrivalve on välja töötanud teenuse üksi elavate või suure osa päevast üksi kodus veetvate inimeste jaoks, kes võivad õnnetuse korral jääda hätta abi kutsumisega. Loe täpsemalt häirenupu võimalustest.

Märka ja hooli!
Kodust ära olles tuleb paluda naabrit majapidamisel silm peal hoida. Vajaduse korral tuleb paluda tühjendada oma postkast. Pungil täis postkast annab kurikaeltele vajaliku info ja soodustab sissemurdmist.

Kui sina aitad naabrit, aitab tema sind. Aktuaalne on see saabuval sügis-talvisel ajal suvitusrajoonides, kui püsielanikke jääb väheks. Siis hoiavad nad silma peal ka naabrite tühjadel suvemajadel.

Lisaks signalisatsioonile annavad väga hea tulemuse aegreziimil töötavad lülitid, mis panevad ära olles tööle raadio, valgustid ja muud seadmed. Samuti on kogemustest teada, et pimedal ajal tulevad kasuks liikumisanduritega valgustid. Elektrit kulub küll rohkem, aga see tasub end ära.

Sagedased on juhtumid, kui korteri või maja ukse taha tulevad võõrad ja püüavad mingil ettekäändel sisse tulla. Igal sisselaskmist taotleval inimesel peab olema kaasas töötõend pildi ja asutuse nimega. Ohu korral tuleb kutsuda politsei.

Naabrivalve on Sinu ja Sinu naabrite ühine tegevus kodukoha turvalisemaks muutmisel. Ühisesse tegevusse on kaasatud naabrid, politsei, kohalik omavalitsus ja naabrivalve ühing.

Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad teie piirkonna ja teevad teie tegevuse nähtavaks ka teistele.

Soovitused naabrivalve liikumisega ühinemiseks:

  • Kogunege koosolekule (hästi sobib ka ühistu koosolek) ja arutage naabritega, kas olete valmis üksteisega koostööd tehes oma kodupiirkonna turvalisust tõstma;
  • Kui on saavutatud ühine kokkulepe, tuleb valida liitujate seast vanem, kes organiseerib kontaktandmete kogumise ja allkirjastab sektori moodustamise lepingu. Liituda saab ka hiljem, kui  koheselt ei ole võimalik end nimekirja kanda. Naabrivalve valmistab ette koostöö lepingu ja sektoris kasutatavad materjalid;
  • Naabrivalvega liitumise tasu on 1 EUR liituja kohta ja aastamaks samuti 1 EUR. Piirkonnas asuvate juriidiliste isikute liitumine on 10 EUR ja aastamaks samuti 10 EUR.
  • Infot ja abi naabrivalve sektori loomiseks saab naabrivalve kodulehelt ja piirkonna arendusjuhilt.

Mõtle juba täna, kuidas teil endal on võimalus üheskoos naabritega kodu ja koduümbrus turvalisemaks muuta. Sõbralik naeratus ja „Tere!“ naabrile olgu esimene samm, et muuta tõeliseks koduks piirkond, kus elate.

Jaga

Kommenteeri