Teata ebaseadusliku sisuga materjalist internetis: www.vihjeliin.ee!

0

Malle Hallimäe, MTÜ Lastekaitse Liit

Interneti kiire areng ja levik on loonud meile kõigile uusi ja kasulikke võimalusi, kuid kahjuks on enam kui kahe miljardi interneti kasutaja hulgas inimesi, kelle tegevus võrgus on ebasobiv või ohtlik lastele. Nii näiteks kasutatakse ülemaailmset arvutivõrku laste seksuaalset ärakasutamist sisaldava materjali hoiustamiseks ja levitamiseks. Internet ei tunne riigipiire ning ühes riigis loodud ja üleslaaditud materjal levib üle maailma.

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus, mis võimaldab internetikasutajal anda teavet sellest, kui ta märkab veebis keskkonda, mis sisaldab laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvat materjali – Eesti Vabariigi seaduste kohaselt on keelatud sellise teose (pildi, video jne) valmistamine ja levitamine, mis kujutab nooremat kui 18-aastast pornograafilises või nooremat kui 14-aastast pornograafilises või erootilises situatsioonis. Samas on vihjeliinile oodatud teated ka muust alaealiste õigusi rikkuvast või ebasobivast materjalist. Vihjeliini töö eesmärk on kaasa aidata taoliste materjalide eemaldamisele internetist.

Vihjamine on anonüümne
Teabe saab edastada anonüümselt ilma teavitaja isikuandmeid lisamata. Vihjeliinile tulnud teave käideldakse vastava koolituse saanud Lastekaitse Liidu töötaja poolt.  Vihjeliin kontrollib vaid avalikel veebilehtedel olevat materjali. Isikutevahelises suhtlusvõrgustikus või sisselogimist eeldavas keskkonnas asuvat materjali ei kontrollita ning selline teave edastatakse politseile. Saadud teates sisalduv veebilehe aadress avatakse ja selle sisu hinnatakse vastavalt Eestis kehtivatele seadustele. Kui veebilehe sisu on ebaseaduslik, siis edastatakse teave sellest Politsei- ja Piirivalveametile. Kui veebilehe haldaja asub väljaspool Eestit, siis edastatakse teave vastava riigi vihjeliinile (kui see riigis tegutseb) ja/või õiguskaitseasutustele.

Vihjeliin alustas tööd 2011. aasta veebruaris. Kolme aasta jooksul on vihjeliin veebivormi kaudu saanud 1966 teadet, millest 216 on sisaldanud teavet laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali kohta.

MTÜ Lastekaitse Liit teeb laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali leviku tõkestamisel tihedat koostööd teiste organisatsioonidega, sh Politsei- ja Piirivalveameti, internetiteenuste pakkujate ja erinevate mittetulundusühingutega. Alates 2011. aasta novembrist on Eesti vihjeliin rahvusvahelise võrgustiku INHOPE liige. INHOPE ühendab hetkel 44 vihjeliini 40 riigist.

Laste seksuaalset ärakasutamist sisaldavad materjalid, nende levitamine, tarbimine ja tootmine rikuvad ohvriks langenud lapse õigusi, au, väärikust ja kehalist puutumatust.
Sageli on internetis levitatava lapsi seksuaalses/erootilises kontekstis esitatava materjali eesmärk juhtida laste vastu ebatervet seksuaalset huvi tundvaid inimesi ühendust võtma suletud kogukondadega, mille liikmed kasutavad laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvaid materjale oma haiglasliku kire ja fantaasia rahuldamiseks. Seejuures esineb risk, et taoline käitumine võib jõuda fantaasiast reaalsusesse ja laste otsese füüsilise ärakasutamiseni. Vihjeliini laiemaks eesmärgiks on ennetada selliste kuritegude toimepanemist.

Vihjeliini tegevus on  osa projekti „Targalt internetis“ tegevusest, mida rahastavad Euroopa Liidu programm Safer Internet ja Sotsiaalministeerium.

 

Jaga

Kommenteeri