Kuidas tagada tööohutus autoderohkes ettevõttes?

0
Esme Kassak

Esme Kassak, G4S Eesti kommunikatsioonispetsialist

Suure autopargiga ettevõttes aitab turvalisust tagada põhjalikult läbimõeldud süsteem autode kasutamisel. Ühelt poolt peab olema töö turvaline töötajale endale, kuid arvestada tuleb ka sama autot kasutavate teiste kolleegidega ning mõistagi kaasliiklejatega. Vähem tähtis ei ole eeskuju andmine.

G4S Eesti autoparki kuulub ligi 400 autot, mis on sõltuvalt piirkonnast ja otstarbest liisitud kuni neljaks aastaks. Kõige suurem on läbisõit pealinnas või selle lähistel patrullivatel autodel, ulatudes mõnedes piirkondades kuni 120 000 km aastas. Selle olukorra haldamiseks, kus üht autot võib kasutada mitu töötajat, on ettevõttes seatud kindlad reeglid autode üleandmiseks ja vastuvõtmiseks igapäevaselt. Samuti käivad kõik autod regulaarselt esindustes hoolduses.

patrullautod

Foto: G4S Eesti

Autot ja ennast säästes
Auto säästmiseks ja sõidustiili ohjamiseks on sadakonnale G4Si patrulli- ja sularahaautole paigaldatud säästlikku sõitu planeerida aitav seade Masternaut. Kontroller autos jälgib juhi sõidustiili, näiteks järske pidurdamisi, kiirendamist ja kurvide läbimist, ning annab märku, kui valitud sõidustiil ei ole soovitatav. „Masternauti jälgides säästad autot, ennast ja kulutad ka vähem kütust,“ kommenteeris äriarenduse osakonna juhataja Andrus Jauk.

Keskmine kütusekulu on G4Si autodel alates süsteemi kasutusele võtmisest aprillis märgatavalt vähenenud, kuid kokkuhoiust on veelgi olulisem ohutu ja teistega arvestav sõidustiil, mis aitab suurema tõenäosusega ära hoida liiklusohtlikke olukordi. „Vähem tähtis ei ole ka keskkonna säästmine üldisemalt. Mida vähem kütust kulub, seda vähem paisatakse ohtlikke aineid keskkonda,“ lisas Andrus Jauk.

Reeglid kõigi jaoks
Olukorras, kus majandada tuleb mitmesaja autoga ning ühel patrullautol võib olla mitu kasutajat, tuleb kõigi jaoks paika panna väga selged „mängureeglid“. Vastasel juhul võib töötaja leida end olukorrast, et just tema peab kellegi teise süül leidnud rikkumise hüvitama.

G4S

Foto: G4S Eesti

„Vahetust alustades ja lõpetades tuleb üle vaadata auto terviklikkus. See võib olla tüütu ülesanne ja vahel isegi bürokraatiana näiv, kuid hoiab ära suuremaid probleeme nii ettevõtte kui ka üksikisiku tasandil,“ märgib G4Si teeninduskeskuse teenusejuht Reiko Tääker. Tänu selgetele reeglitele jäävad markantsemad ja töötajale kulukamad näited vähemalt kümne aasta tagusesse aega. Liiatigi kehtib autodele garantii ja muist juhtumeid lähevad selle alla.

Just teeninduskeskusse jõuab ka kõige operatiivsem ülevaade, kus patrulliautod parasjagu liikvel on – patrullis, hoolduses, kütust võtmas, üleandmisel. Kui auto satub avariisse või peab hooldusse minema, siis leitakse operatiivtööks kohe asendusauto, sest töö on ööpäevaringne. Turvalisuse tagamiseks vahetatakse tihedalt omavahel infot, et olla kursis ka sõitu mõjutavate teeoludega.

„Jälgime ise, millised tingimused parasjagu on, ning saame tagasisidet ka patrullidelt, näiteks kui teedel on jääkirme ning linnaäärsetel teedel on väga libe. Seda kõike tuleb arvesse võtta, et tagada nii iseenda kui ka kaasliiklejate ohutus.“ – Reiko Tääker

Põhjalik monitooring
Üheks oluliseks teeninduskeskuse ülesandeks ongi autode logistika, et teada, millises olukorras autod on ja kus asuvad. „Me vaatame kõik autod üle, kui hommikul või õhtul vahetust alustame. Juhtimiskeskusest jälgime kõiki välissignaale, sealhulgas kiiruse ületamist. Meil on endal väga ranged reeglid selles osas ning saame kohe häire kiiruse ületamise kohta,“ selgitab ta. Samuti võtab juhtimiskeskus suure tähelepanuga arvesse inimestelt tulnud teateid parkimise või liiklemise kohta.

Lisaks säästliku sõiduviisi jälgimisele on autod varustatud kõik GPS-seadmega, mis annab juhtimiskeskusele pidevalt infot, kus auto parasjagu viibib. „Sellist olukorda ei saa olla, et auto oleks meie jaoks kadunud. Kui vahetuse jooksul kulgeb kõik sujuvalt ja töötajal ei ole põhjust keskusega eraldi suhelda, siis sellest, et kõik on korras, tuleb anda märku regulaarsete sõnumitega. Kui neid ei tule ning töötaja ei reageeri ka meie kõnedele, siis asume asja kohe kontrollima,“ selgitab Reiko Tääker ning lisab, et taolisi juhtumeid on olnud väga harva.

G4S Eesti patrullekpiaaž

Foto: G4S Eesti

Korraline hooldus tagab töökindluse
Suure autopargi puhul on äärmiselt oluline tagada kõikide autode töökindlus. Selleks on ettevõttes kindlad põhimõtted, kui pikaks ajaks auto liisitakse ning kus ja kui sageli hoolduses käiakse. Näiteks patrulliautod on liisitud keskmiselt aastaks või kaheks, osades piirkondades ka kolmeks aastaks. „Autode kasutamise osas on omad eeskirjad. Kui midagi juhtub, siis soovin pigem kohe teada, kui hiljem tagajärgedega tegeleda. Esmase vaatluse järgi võib auto ju tunduda korras, aga pärast võib probleem olla palju suurem,“ selgitab G4Si automajandi juhataja Mati Kõivoste.

Üheks heaks otsuseks peab automajandi juhataja autode hooldamist ainult esindustes. „Kui algusaegadel lootsime kokkuhoidu saavutada ja kasutasime teisi teenusepakkujaid, siis võis juhtuda nii, et kulumise märke ilmutanud osa ei vahetatud kohe ära, kuid hiljem osutus see meie jaoks hoopis kallimaks. Alguses arvasimegi, et esindustes parandamine võib olla kallim, kuid tegelikult on see otsus end igati ära tasunud,“ märgib Mati Kõivoste. Kaks korda kuus saab ta ülevaate läbisõitudest ning sellest lähtuvalt plaanitakse autodele plaanipärane hooldus. „Kõik, mis vahetatakse, on selgelt kirjas ja ülevaade on olemas.“

Jaga

Kommenteeri